etsen

etsen en druktechniken. Etse op koper of zinke plaatjes maar je kunt ook etsen op bijvoorbeeld CDs

ets van een bankpasje
ets van een cd
zelfportret
zelfpotret